Wie zijn wij

De Slimme Speeltuin is bedacht door Timo Simons. Timo is slim. Hij vindt spelen heel leuk, maar leren vindt hij ook leuk. Als hij naar een speeltuin gaat, mist hij soms iets. En als hij naar een museum gaat, mist hij ook wat. Als we een combinatie maken van spelen en leren, is iedereen blij.

Hij wil een speeltuin waar je kan spelen en leren tegelijk en hij kent genoeg kinderen die dat ook willen.

Ik ben Irina Simons, ik heb 4 kinderen, Timo, Yanna, Finn en Noud. Ze hebben allemaal een eigen karakter, een eigen leeftijd en ze zijn alle vier slim, op hun eigen manier. Een uitje met de kinderen, waar ze alle vier op hun eigen niveau kunnen genieten is lastig. In De Slimme Speeltuin gaat dat wel!

Missie (waarom we bestaan)

Onze missie is om mensen uit te dagen!

Visie (wat we willen zijn)

De Slimme Speeltuin wil de meest uitdagende & slimste speeltuin van Nederland zijn.

Kernwaarden (waar we in geloven)

De Slimme Speeltuin vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, ook voor onze klanten, medewerkers en leveranciers. De Slimme Speeltuin draait voor 100% op duurzame energie.

 • Energie opwekken kan je zelf doen en het is erg leuk!
 • Iedereen is anders en dat maakt de wereld leuk!
 • Je houdt rekening met jezelf en met anderen!
 • Je bent nooit te oud om te spelen!

Doelen en doelstellingen (wat we moeten doen)

Doelen

Het doel van De Slimme Speeltuin is om alle activiteiten die we doen en alle beslissingen die we nemen, er toe zullen leiden dat iedereen die bij ons komt spelen en leren tegelijk, worden uitgedaagd en heel veel plezier hebben gemaakt met anderen.

Samen spelen – We zorgen ervoor dat je met elkaar in contact komt, door de speeltoestellen zo te maken dat je met elkaar moet samenwerken om samen te spelen.

Uitdagen – We zorgen ervoor dat iedereen bij ons wordt uitgedaagd.

Doelstellingen

 • investeerders vinden die geloven in onze opzet;
 • hoogwaardige, interactieve en uitdagende speeltoestellen aanschaffen;
 • slimme uitdagingen bedenken, waardoor iedereen wil meedoen;
 • een gezellige tuin creëren, waar de allerkleinsten veilig kunnen spelen;
 • onze enthousiaste klanten behouden;
 • vanaf de start energie opwekken in de speeltuin;
 • in 2020 komen mensen uit heel Nederland naar De Slimme Speeltuin;
 • in 2030 is er in elke provincie van Nederland een Slimme Speeltuin.

De Slimme Speeltuin kent 3 pijlers, namelijk (klik voor meer info):

1. Spelen

Kinderen leren veel terwijl ze spelen, behalve dat kinderen vrienden maken als ze buiten spelen en zich vrij kunnen uiten, leren ze ook veel over de sociale regels. Door buiten te spelen, wordt de ontwikkeling van hun persoonlijkheid beïnvloedt.

Spelen neemt een belangrijke rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling op het intellectuele vlak, het sociale vlak, het motorische vlak en ook het emotionele vlak.

In een uitdagende omgeving kan een kind zelf dingen ondernemen en zijn of haar grenzen te verleggen en leren om niet steeds afhankelijk te zijn van volwassenen, wat een kind zelfstandiger maakt. Daardoor voelt het zich zekerder en wordt het ook sociaal vaardiger. Een kind dat voldoende zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, maakt gemakkelijker contact met anderen. Kortom, spelen is gezond.

Door klimmen, klauteren, en rondrennen wordt de grove motoriek ontwikkeld en door knutselen en bouwen met constructiemateriaal wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd. Ook krijgt het kind door spel inzicht in zijn eigen emoties maar ook in die van anderen.

Door aan sport te doen kunnen de kinderen leren samen te spelen, of juist door te zetten. Doordat ze veel bewegen tijdens het spelen, ontwikkelen ze als vanzelf hun spieren en oefenen ze hun behendigheid.

2. Natuur

Bij natuurlijk spelen staat het spelenderwijs leren, ontdekken en ontmoeten centraal. De bewegingsmogelijkheden op een natuurlijk speelterrein zijn uiterst gevarieerd, zeker als er flink reliëf aanwezig is. Dat is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Al dat geklim en geklauter biedt kinderen ook mogelijkheden om hun grenzen te verkennen en risico’s te leren inschatten.

Natuurlijke speelterreinen bieden kinderen vooral ook ‘ruw materiaal’. Wat je er kunt doen is niet voorgeprogrammeerd, niet kant-en-klaar. Dat stimuleert de creativiteit en de fantasie.

Natuurlijk spelen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Vaardigheden als creativiteit, communicatieve vaardigheden, fantasie en vindingrijkheid worden meer aangesproken dan op traditionele speelplaatsen. Ook ontstaat er vaker interactie tussen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen, komt er minder verveling voor en wordt er minder gepest.

Ook op sociaal gebied zijn er positieve effecten: uit onderzoeken blijkt dat spelen in een natuurlijke omgeving helpgedrag stimuleert, dat er weinig conflicten voorkomen en dat jongens en meisjes van verschillende leeftijden meer met elkaar spelen.
Daarnaast biedt een natuurlijk speelterrein kinderen de mogelijkheid lijfelijk contact met de natuur te ervaren, de natuur te beleven in alle seizoenen. En dat is weer belangrijk voor een goed draagvlak voor duurzame ontwikkeling.

3. Techniek

Kinderen groeien op in een wereld vol techniek. Ze leven en spelen erin. We worden er steeds afhankelijker van, maar realiseren ons dat vaak niet. Het is allemaal vanzelfsprekend. We willen daarom de kinderen bewuster in contact brengen met zoveel mogelijk aspecten van techniek. Kinderen zijn enorm enthousiast als ze met techniek aan de slag mogen. Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken, dingen maken. Dat spreekt een brede groep aan.

Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen.

Techniek leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.